“แพรรี่” วิจารณ์กรณีการบูชา “ครูกายแก้ว”


ให้คะแนน


แชร์

แพรรี่วิจารณ์กรณีการบูชาครูกายแก้ว

       จากกรณีที่ประชาชน ศิลปินดาราแห่บูชาครูกายแก้วซึ่งตามตำนานความเชื่อว่าเป็นครูของพระชัยวรมัน ร่างเป็นมนุษย์ แต่กายเป็นนกหรือวิหค ซึ่งตอนนี้ทางผู้ศรัทธานั้นได้มีการหาสัตว์เลี้ยง สุนัขและแมว หรืออื่นๆ เพื่อนำไปบูชา สร้างความสะเทือนใจให้แก่ผู้รักสัตว์เป็นจำนวนมาก         

อ่านข่าวต่อ: “ไพรวัลย์ วรรณบุตร” อธิบายเรื่อง “บัณเฑาะก์” แจง “เขื่อน ภัทรดนัย” บวชได้หรือไม่

ไพรวัลย์ วรรณบุตร

ไพรวัลย์ วรรณบุตร

        ล่าสุดแพรรี่หรือไพรวัลย์ วรรณบุตรออกมาวิจารณ์ว่าเรื่องนี้ต้องไตร่ตรองและควรบูชาในสิ่งที่ควรบูชา

       เขาโพสต์ว่า บ้ากันไปใหญ่ล่ะ เลอะเทอะเปรอะเปื้อน ยุคเสื่อมศีลธรรมที่แท้ทรู อย่าหาทำนะคะ การทำลายชีวิตสัตว์อื่น ถือเป็นบาปและไม่ก่อให้เกิดผลสำเร็จใดๆ ในสิ่งที่อ้อนวอนปรารถนาค่ะ

ไพรวัลย์ วรรณบุตร

“ครูกายแก้ว”

       “การบูชายัญที่ถูกต้องในทางพระศาสนา คือการให้ชีวิต ไม่ใช่การทำลายชีวิต คือการเจริญเมตตา แบ่งปันสิ่งของแก่บุคคลที่ควรให้ ไม่ใช่การเซ่นสรวงบูชาอย่างที่ทำกันนะคะ

      “พระพุทธเจ้าท่านตรัสกับพระเจ้าปเสนทิโกศลไว้ชัดเลยว่า ผู้ฆ่าย่อมได้รับการฆ่าตอบ ผู้ให้ชีวิตย่อมได้ชีวิต เมื่อให้อายุย่อมได้อายุ เพราะเป็นเหตุให้มีอายุขัยยืนยาว เมื่อให้อภัยและให้ความอิสระเสรีแก่สัตว์อื่น ย่อมมีอิสรภาพไปทุกภพทุกชาติ

อย่าหาทำค่ะ

ไพรวัลย์ วรรณบุตร

ไพรวัลย์ วรรณบุตร

ดูข่าวต้นฉบับ

ที่มา : https://www.daradaily.com/news/130043/read
ขอขอบคุณ : https://www.daradaily.com/news/130043/read