ศาลสั่งฟ้องคดี “ลีน่า จัง” กระชากวิกผม “แพรรี่”


ให้คะแนน


แชร์

ศาลสั่งฟ้องคดีลีน่า จังกระชากวิกผมแพรรี่

       จากกรณีที่ลีน่า จังกระชากวิกผมแพรรี่หรือไพรวัลย์ วรรณบุตร ในรายการหนึ่ง ซึ่งสร้างความเสียหายแก่ผู้ถูกกระทำ ตามที่ปรากฏเป็นข่าวล่าสุด ศาลมีคำสั่งฟ้องลีน่า จัง     

อ่านข่าวต่อ: ความภูมิใจของคนเป็นลูก “แพรรี่ ไพรวัลย์” ซื้อที่ดินทวดกลับคืนให้แม่

แพรรี่ ไพรวัลย์

แพรรี่ ไพรวัลย์

       จากเหตุการณ์ที่ดิฉันถูกกระชากวิกจากศีรษะของดิฉันเมื่อหลาย เดือนก่อน หลายคนอาจไม่ทราบว่า ดิฉันได้ใช้สิทธิทางศาลเพื่อดำเนินคดีกับบุคคลดังกล่าวนะคะ

      นัดไต่สวนมูลฟ้องในวันนี้ คดีมีมูล ศาลจึงประทับรับฟ้องคดีดังกล่าวไว้พิจารณาแล้วค่ะ

      “ทุกคนคะ การที่ดิฉันมาศาลวันนี้ ดิฉันเพียงต้องการแสดงจุดยืนในมุมของดิฉันว่า ทุกคนควรได้รับการให้เกียรติ และการปฎิบัติในฐานะเพื่อนมนุษย์อย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าบุคคลเหล่านั้นจะเป็นชายจริงหญิงแท้หรือผู้มีความหลากหลายทางเพศ

       “การกระทำด้วยประการใดๆ ต่อผู้อื่น อันเป็นการรังแก ข่มเหง คุกคาม หรือกระทำให้ได้รับความอับอายหรือเดือดร้อนรำคาญเป็นเรื่องที่กฎหมายให้การคุ้มครองนะคะ

       “ที่สำคัญ หากการกระทำดังกล่าวข้างต้น เป็นการกระทำในที่สาธารณสถานหรือต่อหน้าธารกำนัล หรือเป็นการกระทำอันมีลักษณะส่อไปในทางที่จะล่วงเกินทางเพศ ก็ยิ่งต้องระวางโทษเพิ่มขึ้น.

แพรรี่ ไพรวัลย์

แพรรี่ ไพรวัลย์

        “อย่างไรก็ตาม แม้ความผิดฐานดังกล่าวจะมีโทษเพียงเล็กน้อย แต่ในฐานะผู้ถูกข่มเหงรังแกหรือกระทำให้ได้รับความอับอาย ดิฉันเห็นว่า เราไม่ควรละเลยต่อกฎหมายที่ให้ความคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ ตลอดจนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของเราค่ะ

ไม่มีใครควรถูกด้อยค่า หรือถูกกระทำให้เป็นตัวตลกในสายตาของผู้อื่นนะคะ ทุกคนควรเรียนรู้ที่จะให้เกียรติกันค่ะ

ปล. กรุณาแสดงความเห็นด้วยความสุภาพนะคะ

แพรรี่ ไพรวัลย์

“ลีน่า จัง”

ดูข่าวต้นฉบับ

ที่มา : https://www.daradaily.com/news/130479/read
ขอขอบคุณ : https://www.daradaily.com/news/130479/read