เปิดชนชั้นชาวบ้าน ยุคกรุงศรีฯ อยู่อย่างไร แม่กลิ่น-ยายกุย เหมือนเรายุคนี้หรือไม่


ให้คะแนน


แชร์

ยังคงเข้มข้นสำหรับละคร พรหมลิขิต หลังจาก พุดตาน วาร์ปจากปัจจุบันสู่ยุคกรุงศรีอยุธยา พุดตาน มาอยู่กับ ยายกุย ที่มีหลานคือแม่กลิ่น หลานสาวใจร้อนที่ไม่ชอบหน้าพุดตาน ซึ่งหากดูจากในละคร เสื้อผ้า อาภรณ์ ผ้านุ่ง เครื่องประดับสมาชิกบ้านยายกุยและแม่กลิ่น มีความสวยงาม วิจิตร หรือหรูหราน้อย ต่างกันชัดเจนกับเรือนออกญาวิสูตรสาครกับแม่นายการะเกด ที่แต่งตัวกันด้วยผ้านุ่งเนื้อผ้าดีอย่างวิจิตร ทั้งสองครอบครัวมีความแตกต่างกันอย่างไร?

ใน พรหมลิขิต บ้านยายกุยไม่จนแต่ก็ไม่ได้รวย พอมีกิน ทำสวนผัก รู้จักทำมาหากิน หากมองตามตำราประวัติศาสตร์ ระบุไว้ว่า อาชีพหลักของชาวอยุธยาคือเกษตรกรรม โดยมีข้าวเป็นผลผลิตที่สำคัญ สามารถผลิตได้มากเพียงพอสำหรับคนในประเทศ และยังเป็นสินค้าสำคัญที่ส่งไปขายยังต่างประเทศ ซึ่งยายกุยก็ทำเกษตรกรรมตามวิถีของชาวบ้านยุคอยุธยา

โดยในกรุงศรีอยุธยา ชาวบ้านที่ทำเกษตร นอกจากจะเก็บไว้กินเองในครัวเรือน ยังนำผลผลิตไปขายตามตลาด ตลาดในอยุธยามี 2 ประเภท คือ ตลาดน้ำและตลาดบก ตามข้อมูลอ้างอิงที่มีปรากฏในปัจจุบัน ระบุว่า สมัยอยุธยามีตลาดน้ำขนาดใหญ่อยู่ 4 แห่ง ตลาดบกอีกราว 72 แห่ง

ส่วนในด้านสังคม ระบบสังคมอยุธยาเป็นแบบชนชั้น คือ มีชนชั้นสูงหรือมูลนาย และชนชั้นล่าง คือ ไพร่และทาส  

ชนชั้นสูงหรือมูลนาย มีพระมหากษัตริย์ เป็นองค์พระประมุขผู้ทรงมีพระราชอำนาจสูงสุด ทรงเป็นเจ้าแผ่นดินและเจ้าชีวิต ระดับรองมา คือ พระบรมวงศานุวงศ์ เจ้าเมือง และขุนนาง 

ไพร่ คือ พลเมืองสามัญ ไพร่ถือเป็นพลเมืองส่วนใหญ่ของสังคมสมัยกรุงศรีอยุธยา ยุคอยุธยากฎหมายกำหนดให้ไพร่ต้องสังกัดมูลนาย โดยถือเป็นระบบควบคุมกำลังคนของทางราชการ ที่กำหนดออกมาว่า ไพร่ต้องถูกเกณฑ์แรงงานปีละ 6 เดือน ไปทำราชการให้หลวง หากไพร่คนไหนไม่ต้องการถูกเกณฑ์แรงงาน ต้องจ่าย “ส่วย” เป็นเงินหรือสิ่งของเพื่อทดแทนแรงงาน แรงงานไพร่ที่ถูกเกณฑ์แรงงานไปทำราชการให้หลวงไม่มีค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน แต่ไพร่จะได้สิ่งตอบแทนเป็นการปกป้องคุ้มครองจากมูลนายที่ตนสังกัด

 • ทาส มีฐานะเป็นแรงงานและทรัพย์สินของมูลนาย ทาสจะถูกเลี้ยงดูโดยมูลนายและเป็นแรงงานของมูลนายตลอดชีวิต ทาสมีค่าตัว ถูกซื้อขายได้ คนส่วนใหญ่ที่ตกเป็นทาสมาจากความยากจน จึงต้องขายตัวเองหรือถูกขายมาเป็นทาส แต่อาจมีสาเหตุจากสงคราม หรือเป็นทาสจากการสืบสายโลหิตได้ ทาสเป็นชนชั้นที่มีระดับต่ำที่สุดในสังคมยุคอยุธยา 

ซึ่งหากดูในเรื่องระบบชนชั้นในสมัยอยุธยา ยายกุยก็คือชาวบ้านชั้นไพร่ แต่ยายกุยมีที่ทางทำกิน มีบ่าวเป็นของตน ก็คือเป็นไพร่ที่มีชีวิตพอมีกิน โดยยายกุยเป็นไพร่สังกัด ออกญาวิสูตรสาคร หรือพี่หมื่นของเรานั่นเอง ซึ่งบ้านของออกญาวิสูตรสาครกับแม่นายการะเกดนั้นถือว่าอยู่ในชนชั้นสูงมูลนาย

ทำให้อาจตั้งข้อสงสัยได้ว่า ยายกุย หากมองเทียบกับยุคปัจจุบัน อาจเปรียบได้กับประชาชนคนชั้นกลาง ที่ต้องทำงานจ่ายภาษีให้รัฐในสมัยนี้ก็ว่าได้ หรือทุกคนคิดว่าอย่างไร?

คลิกเพื่ออ่าน “ข่าวบันเทิงวันนี้”

ดูข่าวต้นฉบับ

ที่มา : https://www.thairath.co.th/entertain/series/2735422
ขอขอบคุณ : https://www.thairath.co.th/entertain/series/2735422