ช็อคปลด “หมิวพี” มิสแกรนด์สงขลาให้รอง 1 ทำหน้าที่แทน


ให้คะแนน


แชร์

ช็อคปลดหมิวพีมิสแกรนด์สงขลาให้รอง 1 ทำหน้าที่แทน

        เป็นเรื่องร้อนจากวงการขาอ่อนในวันนี้ โดยกองประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์แจ้งว่า ได้ปลด นางสาวพีรญา พวงสมบัติมิสแกรนด์สงขลา ประจำปี 2024 ออกจากตำแหน่ง เนื่องจากนางสาวพีรญา พวงสมบัติ ไม่สามารถทำสัญญาการดำรงตำแหน่งกับกองประกวดมิสแกรนด์สงขลา 2024 ได้

อ่านข่าวต่อ: เหมือนยันเงา! “มีนา มิสแกรนด์ไทยแลนด์2023” ถูกชาวเน็ตตั้งฉายา “นานะเมืองไทย”

มิสแกรนด์สงขลา

มิสแกรนด์สงขลา

       ทั้งนี้มีหนังสือจากมิสแกรนด์ไทยแลนด์แจ้งว่า เนื่องด้วยกองประกวดมิสแกรนด์สงขลา 2024 มีความจำป็นต้องปลดนางสาวพีรญา พวงสมบัติมิสแกรนด์สงขลา ประจำปี 2024 ออกจากตำแหน่ง เนื่องจากนางสาวพีรญา พวงสมบัติ ไม่สามารถทำสัญญาการดำรงตำแหน่งกับกองประกวดมิสแกรนด์สงขลา 2024 ได้ เหตุจากผู้ดำรงตำแหน่งมีสัญญาศิลปินผูกพันกับบริษัทอื่นอยู่ก่อนแล้ว ทางกองประกวดมิสแกรนด์สงขลา 2024 ได้พยายามเจรจาไกล่เกสี่ยเพื่อเซ็นสัญญา แต่ก็ไม่สามารถตกลงเซ็นสัญญาร่วมงานกันได้ ส่งผลให้นางสาวพีรญา พวงสมบัติขาดคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งมิสแกรนต์สงขลา ประจำปี 2024

มิสแกรนด์สงขลา

มิสแกรนด์สงขลา

        ทั้งนี้กองประกวดมิสแกรนด์สงขลา 2024ได้พิจารณาเห็นสมควร และขอแต่งตั้งนางสาววรัญญา มหาวรรณรองอันดับหนึ่งมิสแกรนด์สงขลา 2024 เข้ารับตำแหน่งมิสแกรนด์สงขลา 2024 เพื่อดำรงตำแหน่งแทนในฐานะมิสแกรนด์สงขลา 2024 สืบต่อไป โดยมีผลนับตั้งแต่วันที่ในประกาศฉบับนี้เป็นต้นไป

มิสแกรนด์สงขลา

มิสแกรนด์สงขลา

ดูข่าวต้นฉบับ

ที่มา : https://www.daradaily.com/news/133038/read
ขอขอบคุณ : https://www.daradaily.com/news/133038/read