คู่ปรับตลอดกาล! เปิด 5 เหตุผล ทำไมแม่ผัวลูกสะใภ้ถึงมักเข้ากันไม่ได้


ให้คะแนน


แชร์

ความสัมพันธ์ระหว่างแม่ผัวลูกสะใภ้ มักถูกมองว่าเป็นคู่ปรับตลอดกาล เต็มไปด้วยเรื่องราวขัดแย้ง ทะเลาะเบาะแว้ง แต่รู้หรือไม่ว่า เบื้องหลังความสัมพันธ์อันตึงเครียดนี้ มีสาเหตุลึกๆ ซ่อนอยู่ 5 ประการ ดังนี้

1.หวงแหนลูกชาย: แม่ผัวมักเลี้ยงดูลูกชายมาด้วยความรักและทุ่มเท เมื่อลูกชายมีครอบครัว ความสัมพันธ์ระหว่างแม่ลูกอาจเปลี่ยนแปลง กลัวว่าลูกสะใภ้จะมาแย่งความรักและเวลาของลูกชายไป
2.ความแตกต่างทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิต: แต่ละบ้านมีวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตที่แตกต่างกัน เมื่อลูกสะใภ้เข้ามาใช้ชีวิตในครอบครัวใหม่ อาจเกิดความไม่คุ้นเคย ปรับตัวเข้าหากันไม่ได้ นำไปสู่ความขัดแย้ง

3.การเปรียบเทียบ: แม่ผัวมักเปรียบเทียบลูกสะใภ้กับตัวเอง หรือกับผู้หญิงคนอื่น มองข้ามข้อดีของลูกสะใภ้ ทำให้เกิดความรู้สึกด้อยค่า นำไปสู่ความไม่พอใจ
4.การแทรกแซง ก้าวก่าย: แม่ผัวบางคนชอบเข้ามารบกวนหรือก้าวก่ายเรื่องส่วนตัวของลูกชายและลูกสะใภ้ เช่น เรื่องการเลี้ยงลูก การใช้จ่ายเงิน การทำงานบ้าน ทำให้ลูกสะใภ้รู้สึกอึดอัด ขาดอิสระ
5.การสื่อสารที่ผิดพลาด: การสื่อสารที่ไม่ชัดเจน ขาดความเข้าใจ เก็บความรู้สึก ทำให้เกิดการตีความผิด เข้าใจผิด นำไปสู่ความขัดแย้ง

อย่างไรก็ตาม ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างแม่ผัวลูกสะใภ้ เป็นสิ่งที่สร้างได้ ทั้งสองฝ่ายต้องปรับตัว เปิดใจ สื่อสารอย่างตรงไปตรงมา เข้าใจ เคารพซึ่งกันและกัน และที่สำคัญ ลูกชายต้องมีบทบาทสำคัญ คอยเป็นกาวใจ ประสานความสัมพันธ์ระหว่างแม่กับภรรยาให้ลงตัว

ดูข่าวต้นฉบับ

ที่มา : https://www.dailynews.co.th/news/3607522/
ขอขอบคุณ : https://www.dailynews.co.th/news/3607522/