เปิดจดหมายจากกองประกวดส่งถึง เฌอเอม ตัดสิทธิ์รอบ 30 คนสุดท้าย


หลังจากที่ ปุ้ย TPN ได้ตั้งโต๊ะแถลงข่าวพร้อมกับหอบหลักฐานโต้กลับ เฌอเอม ชญาธนุส ผู้เข้าประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2020 และเคน ผู้จัดการ หลังอีกฝ่ายออกมาให้ข้อมูลไม่ตรงกัน และ ปุ้ย ก็ได้ประกาศขอตัดสิทธิ์การเข้าประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2020 ของ เฌอเอม ตั้งแต่วันนี้ (30 ก.ย.) เป็นต้นไป หลังจากที่ได้ให้โอกาสแล้ว แต่อีกฝ่ายก็ยังเงียบ ทั้งนี้ได้ทำการส่งจดหมายไปยัง เฌอเอม โดยในจดหมายนั้นมีข้อความว่า 

“วันที่ 30 กันยายน 2563

เรื่อง ขอตัดสิทธิ์ผู้เข้าประกวด มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2020

เรียน คุณชญาธนุส ศรทัตต์

ตามที่ท่านได้เป็นผู้สมัครเข้าประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2020 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 และต่อมาเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2563 ท่านได้ทำข้อตกลงการเข้าประกวด มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2020 กับบริษัทหรือ กองประกวด รายละเอียดท่านเองก็ทราบดีอยู่แล้วนั้น

ปรากฏว่าในระหว่างการประกวดท่านได้มีการนำเอา นายสิทธิชัย เร็ววิโรจน์ หรือ เคน ซึ่งเป็นผู้จัดการส่วนตัวหรือเป็นพี่เลี้ยงส่วนตัวจากภายนอก เข้ามามีส่วนร่วมกับท่าน ในระหว่างที่ท่านหรือผู้เข้าประกวดได้ร่วมกิจกรรมกับกองประกวด โดยที่ นายสิทธิชัย เร็ววิโรจน์ หรือ เคน มิใช่พี่เลี้ยงที่กองประกวดได้จัดหาให้แก่ผู้เข้าประกวดทุกท่านแต่อย่างใด

การกระทำของท่านจึงเป็นการผิดข้อตกลงการเข้าประกวด มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2020 ในข้อ 5.29 วรรคหนึ่ง และอาจทำให้เกิดความได้เปรียบแก่ผู้เข้ประกวดท่านอื่นๆ ที่มิได้มีผู้จัดการส่วนตัวหรือพี่เลี้ยงส่วนตัว การกระทำของท่านจึงเป็นการฝ่าฝืนและละเมิดข้อตกลงดังกล่าว

ดังนั้น ทางกองประกวด จึงขอใช้สิทธิ์ในข้อตกลงการเข้าประกวด มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2020 ข้อ 5.29 วรรคสี่ ตัดสิทธิ์ของท่านในการประกวดรอบ 30 คนสุดท้ายในการประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2020 นับแต่วันนี้เป็นต้นไป (30 กันยายน 2563)
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
นางปิยาภรณ์ แสนโกศึก
ตัวแทนกองประกวด/บริษัท”.

อ่านเพิ่มเติม…

ดูข่าวต้นฉบับ

ที่มา : https://www.thairath.co.th/entertain/news/1941816
ขอขอบคุณ : https://www.thairath.co.th/entertain/news/1941816