เพจคำไทยเผยความหมายชื่อใหม่ของ “ดัง สหัสสกรพรพันศิวิไลไทประเสริฐ” ปังมาก!


เพจคำไทยเผยความหมายชื่อใหม่ของ “ดัง สหัสสกรพรพันศิวิไลไทประเสริฐ” ปังมาก!

วันที่ 10 ม.ค. 2564 เวลา 11:00 น.

เพจดังเผยความหมายชื่อใหม่ “ดัง สหัสสกรพรพันศิวิไลไทประเสริฐ” ปังไม่แพ้ความยาว!

ล่าสุดทางเพจดัง อย่าง เพจคําไทย ได้ออกมาเผยวิธีการอ่านชื่อใหม่ของ “ดัง สหัสสกรพรพันศิวิไลไทประเสริฐ (ดัง พันกร)” พร้อมกับให้ความหมายในแต่ละคำไว้อีกด้วย

สหัสสกรพรพันศิวิไลไทประเสริฐ อ่านว่า “สหัสส-กร-พร-พัน-ศิวิไล-ไท-ประเสริฐ” และมีคำแปลในแต่ละคำว่า “สหัสส แปลว่า 1,000

กร แปลว่า มือ

พร แปลว่า ประเสริฐ

พัน แปลว่า จำนวนพัน หรือ 10 ร้อย

ศิวิไล มาภาษาอังกฤษว่า Civilize ทับศัพท์ว่า ซิวิไลซ์ แต่ส่วนมากมักสะกดว่า ศิวิไลซ์ ศิวิไล

ไท แปลว่า อิสระ

ประเสริฐ แปลว่า วิเศษ, ดีสุด, เลิศสุด” บอกได้คำเดียวว่าปังไม่แพ้ความยาวของชื่อเลยทีเดียว

อีกทั้งทาง “ดัง” ได้เผยที่มาของชื่อ “สหัสสกรพรพันศิวิไลไทประเสริฐ” ว่ามีพระอาจารย์ที่นับถือเป็นผู้ตั้งให้เพื่อความเป็นสิริมงคล ซึ่งมีความหมายว่า  “ผู้ถึงพร้อมด้วยพันมือแห่งอิสรภาพที่สุดแห่งความดีงามรุ่งเรือง” แต่ในส่วนของเอกสารราชการนั้นยังใช้เชื่อ “ดัง พันกร” อยู่

ดูข่าวต้นฉบับ

ที่มา : https://www.posttoday.com/ent/news/642362
ขอขอบคุณ : https://www.posttoday.com/ent/news/642362