สั่งปลดฟ้าผ่า มิสแกรนด์กำแพงเพชร ต้องคืนมงภายใน 7 วัน


เดือดไม่พักสำหรับเวทีมิสแกรนด์ เพราะในวันนี้ (29 เม.ย. 2566) กองประกวดมิสแกรนด์กำแพงเพชร 2023 ออกประกาศเรื่อง ขอปลดมิสแกรนด์กำแพงเพชร 2023 โดยมีข้อความระบุว่า

“กองประกวดมิสแกรนด์กำแพงเพชร 2023 มีความจำเป็นต้องปลด น.ส.ปิยธิดา เส็งหลวง มิสแกรนด์กำแพงเพชร ประจำปี 2023 ออกจากตำแหน่ง

เนื่องจากไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่กองประกวดมอบหมายได้อย่างเหมาะสม ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ กิจกรรม และเงื่อนไขที่ทางกองประกวดมิสแกรนด์กำแพงเพชรกำหนด

ซึ่งขัดต่อภาพลักษณ์บริบทที่กองประกวดมิสแกรนด์กำแพงเพชร 2023 และให้คืนสายสะพายและมงกุฎให้กองฯ ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ออกหนังสือฉบับนี้”.

ดูข่าวต้นฉบับ

ที่มา : https://www.thairath.co.th/entertain/beauty-pageant/2690066
ขอขอบคุณ : https://www.thairath.co.th/entertain/beauty-pageant/2690066