ปลดฟ้าผ่า ‘มิสแกรนด์สุรินทร์ 2024’ ไม่ให้เกียรติ-เผยความลับกองประกวด


ให้คะแนน


แชร์

ซึ่งสาเหตุของการปลดฟ้าผ่า “ซาลิน่า ฮอด์จคีส” มิสแกรนด์ สุรินทร์ 2024 ก็เพราะมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ต้องส่งคืนมงกุฎ-สายสะพายภายใน 7 วัน แถลงการณ์ระบุว่า

“วันที่ 26 มกราคม 2567 เรื่อง ประกาศแจ้งปลดมิสแกรนด์จังหวัดสุรินทร์ 2024 อย่างเป็นทางการ

ตามที่บริษัท จี.โอ.จี. คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้รับอนุญาตจากบริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)ให้จัด, ผลิต, คำเนินการ และ พัฒนาการจัดการประกาดมิสแกรนด์ ไทยแลนด์ระดับจังหวัดในนามมิสแกรนด์จังหวัดสุรินทร์ 

นางสาวซาลิน่า ฮอด์จคีส

กองประกวดมิสแกรนด์สุรินทร์ 2024 ขอแจ้งประกาสปลด นางสาวซาลิน่า ฮอด์จคีส ผู้ดำรงตำแหน่งมิสแกรนด์สุรินทร์ประจำปี 2024 ออกจากตำแหน่งอย่างเป็นทางการ เนื่องจากนางสาวซาลิน่า ฮอด์จคีส ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามที่กองประกวดมอบหมายได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบกิจกรรม รวมถึงเงื่อนไขที่ทางของประกาดมิสแกรนด์สุรินทร์ 2024 กำหนดขึ้น

ซึ่งขัดต่อภาพลักษณ์บริบทที่กองประกวดมิสแกรนด์สุรินทร์ 2024 อย่างสิ้นเชิง อีกทั้งนางสาว ซาลิน่า ฮอด์จคีส มีประพฤติไม่เหมาะสมหลายประการ อาทิ การพูดจาไม่ให้เกียรติผู้อื่น ปฏิบัติตัวต่อผู้อื่นโดยไม่ให้ความเคารพ อีกทั้งนำข้อมูลอัน เป็นความลับของกองประกวดเผยแพร่ให้ผู้อื่นและนำบุคคลภายนอกเข้ามารับทราบกิจการภายในของกองประกวดมิสแกรนด์ สุรินทร์ 2024 โดยไม่ได้รับอนุญาตจากฝ่ายบริหารของกองประกาดมิสแกรนด์สุรินทร์2024

นางสาวซาลิน่า ฮอด์จคีส

ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นจึงส่งผลให้ นางสาวซาลิน่า ฮอดัจคีส ขาดคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งมิสแกรนด์สุรินทร์ 2024 อย่างสิ้นเชิงทั้งนี้ทางกองประกาดมิสแกรนด์สุรินทร์ 2024 ขอประกาศแจ้งให้ผู้บริหาร แบรนด์สินค้าสื่อ และผู้เกี่ยวข้องทุกท่านทราบโดยทั่วกัน และ ขอประกาศให้นางสาว ซาลิน่า ฮอด์จคีส พ้นจากตำแหน่งโดยมีผลทันทีและส่งคืนสายสะพาย มงกุฎและชุดเครื่องประดับของมิสแกรนด์สุรินทร์ 2024 ทันทีภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่ออกหนังสือฉบับนี้

กองประกาดมิสแกรนด์สุรินทร์ 2024 ขอขอบพระคุณผู้บริหาร แบรนด์สินค้า สื่อ และผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่เข้าใจและยอมรับการตัดสินใจของกองประกวดมิสแกรนด์สุรินทร์ 2024 ครั้งนี้

ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามคุณพชร มหากิจกาญกุล ตำแหน่งรักษาการผู้อำนวยการกองประกวดมิสแกรนด์สุรินทร์ 2024”

ขอประกาศให้นางสาว ซาลิน่า ฮอด์จคีส พ้นจากตำแหน่งโดยมีผลทันที

นางสาวซาลิน่า ฮอด์จคีส

นางสาวซาลิน่า ฮอด์จคีส

ดูข่าวต้นฉบับ

ที่มา : https://www.komchadluek.net/entertainment/celeb/567965
ขอขอบคุณ : https://www.komchadluek.net/entertainment/celeb/567965