โครงการ ‘เยาวชนสืบสานรักษ์เพลงไทย’ ชวนเยาวชนประกวดร้องเพลงลูกทุ่งลูกกรุง


ให้คะแนน


แชร์

โดยโครงการ “เยาวชนสืบสานรักษ์เพลงไทย โดยสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์” จัดการประกวดขับร้องเพลงประเภทลูกทุ่งและลูกกรุง เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเยาวชนผ่านทักษะด้านคีตศิลป์และดุริยางคศิลป์ รวมถึงให้เยาวชนมีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ กล้าคิด กล้าแสดงออก นำไปใช้ในการศึกษา และต่อยอดเป็นอาชีพได้ รวมถึงส่งเสริมให้เยาวชนรุ่นใหม่ ให้ความสำคัญกับเพลงลูกทุ่ง ลูกกรุง ซึ่งจะช่วยส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่ต่อไป ซึ่งการประกวดยังเปิดโอกาสทางการศึกษา และต่อยอดสู่เส้นทางอาชีพรับราชการในกรมดุริยางค์ทหารบกอีกด้วย โดยนำร่องที่จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นที่แรก และได้จัดแถลงข่าวโครงการ “เยาวชนสืบสานรักษ์เพลงไทย โดยสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์” ณ ตลาดทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ (ท่าไข่) จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2567

โครงการ \'เยาวชนสืบสานรักษ์เพลงไทย\' ชวนเยาวชนประกวดร้องเพลงลูกทุ่งลูกกรุง

ภายในงานได้รับเกียรติจาก ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย, นางสาวอภิรดี เงินวิจิตร รองผู้อำนวยการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์, นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา, นางนฤมล ล้อมทอง กรรมการผู้จัดการโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง, อาจารย์วิรัช อยู่ถาวร ศิลปินแห่งชาติ ผู้ควบคุมวงดนตรีเฉลิมราชย์, พันเอก สราญ มังคละโยธา รองเจ้ากรมดุริยางค์ทหารบก ร่วมแถลงข่าว

ไฮไลท์บนเวทีพบการแสดงดนตรีจากกรมดุริยางค์ทหารบก และศิลปินรับเชิญ อาทิ วินัย พันธุรักษ์ ศิลปินแห่งชาติ, ต๋อง-เทวัญ ทรัพย์แสนยากร นักดนตรีชื่อดัง, รุ่ง สุริยา, แซ็ค ชุมแพ, มิ้วส์ อรภัสญาน์ พร้อมด้วย นก-บริพันธ์ ชัยภูมิ พิธีกรรายการดัง ชุมทางดาวทอง ร่วมงาน 

โครงการ \'เยาวชนสืบสานรักษ์เพลงไทย\' ชวนเยาวชนประกวดร้องเพลงลูกทุ่งลูกกรุง

นางสาวอภิรดี เงินวิจิตร รองผู้อำนวยการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ กล่าวว่า “สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ มีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเยาวชนผ่านทักษะด้านคีตศิลป์และดุริยางคศิลป์ สนับสนุนให้เยาวชนมีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ นำไปใช้ในการศึกษา และเป็นอาชีพในอนาคต หวังว่า โครงการประกวดร้องเพลงนี้จะเป็นเวทีให้เด็กและเยาวชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้แสดงความสามารถ เก็บเกี่ยวประสบการณ์ เพิ่มพูนทักษะการขับร้องเพลงจากคณะครู และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อนำไปพัฒนาตนเองในอนาคตต่อไป”

นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวว่า “จังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมสนับสนุนโครงการอย่างเต็มที่ ได้ประชาสัมพันธ์ เชิญชวน และบูรณาการส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่ออำนวยความสะดวก”

นางนฤมล ล้อมทอง กรรมการผู้จัดการ โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง กล่าวว่า “การประกวดแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ลูกทุ่ง และลูกกรุง ในรอบแรกๆ จะใช้การร้องสด หรือร้องกับ backing track ส่วนในรอบรองชนะเลิศ และรอบชิงชนะเลิศ จะใช้วงดนตรีระดับประเทศที่ได้รับการสนับสนุนจากกรมดุริยางค์ทหารบก และวงดนตรีเฉลิมราชย์ นอกจากนี้จะมีศิลปินที่มีชื่อเสียงมาร้องเพลงเพื่อเป็นต้นแบบ และสร้างแรงบันดาลใจรวมถึงสร้างความสุขให้ผู้ที่มาร่วมกิจกรรมด้วย”

โครงการ \'เยาวชนสืบสานรักษ์เพลงไทย\' ชวนเยาวชนประกวดร้องเพลงลูกทุ่งลูกกรุง

พันเอก สราญ มังคละโยธา รองเจ้ากรมดุริยางค์ทหารบก กล่าวว่า “ในการประกวดครั้งนี้กรมดุริยางค์ทหารบกเชื่อว่าจะค้นพบเยาวชนที่มีศักยภาพด้านขับร้องและการแสดง และมีโอกาสเข้ารับการศึกษาในโรงเรียนดูริยางค์ทหารบกซึ่งได้รับทุนการศึกษาจากกองทัพบกตลอดหลักสูตร และเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วก็จะรับราชการในกองทัพบกต่อไป”

“รุ่ง สุริยา” ศิลปินลูกทุ่งต้นแบบ เผยว่า “โครงการนี้เหมือนสานฝันให้เด็กๆ ใครมีฝันก็ก้าวออกจากบ้านมาทำตามฝัน โอกาสแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆ ก็อยากเชิญชวนพี่น้องชาวฉะเชิงเทรามาทำตามฝันและพัฒนาตนเอง”

การรับสมัครแบ่งเป็น 2 รอบ ประเภทเพลงลูกทุ่ง วันที่ 25 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน 2567 และประเภทเพลงลูกกรุง วันที่ 1-15 กันยายน 2567 คุณสมบัติผู้เข้าประกวด บุคคลทั่วไปอายุไม่เกิน 18 ปี มีภูมิลำเนาในจังหวัดฉะเชิงเทรา หรือนักเรียนระดับไม่เกินมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีสถานศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัล-เกียรติบัตร เงินรางวัล 50,000 บาท, รองชนะเลิศอันดับ 1 ถ้วยรางวัล-เกียรติบัตร เงินรางวัล 30,000 บาท, รองชนะเลิศอันดับ 2 ถ้วยรางวัล-เกียรติบัตร เงินรางวัล 20,000 บาท, รางวัลชมเชย เกียรติบัตร เงินรางวัล 10,000 บาท และรางวัลความสามารถพิเศษ เงินรางวัล 10,000 บาท ติดตามข่าวสารได้ที่ เฟซบุ๊กแฟนเพจ เยาวชนสืบสานรักษ์เพลงไทย หรือโทร. 0 2787 6887 เวลา 08.30 – 16.30 น. (ในวันและเวลาทำการ)

โครงการ \'เยาวชนสืบสานรักษ์เพลงไทย\' ชวนเยาวชนประกวดร้องเพลงลูกทุ่งลูกกรุง
 

ดูข่าวต้นฉบับ

ที่มา : https://www.komchadluek.net/entertainment/lukthung-entertainment/575410
ขอขอบคุณ : https://www.komchadluek.net/entertainment/lukthung-entertainment/575410