รุ่นใหญ่ “เขตต์ ฐานทัพ” ผลักดันวงการบันเทิง หวังคนรุ่นใหม่ ต่อยอดอาชีพ


ให้คะแนน


แชร์

มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับ บริษัท กองทัพ โปรดักชั่น จำกัด จัดตั้ง PYPH (Payab Performing Arts House) เพื่อเป็นพื้นที่บ่มเพาะ ขัดเกลาให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพของตน ในด้าน Preforming Arts ไม่ว่าจะเป็น ดนตรี การร้อง การเต้น การแสดง การพูด

รุ่นใหญ่ \"เขตต์ ฐานทัพ\" ผลักดันวงการบันเทิง หวังคนรุ่นใหม่ ต่อยอดอาชีพ

เพื่อให้สามารถพัฒนาตนเอง พัฒนาบุคลิกภาพความเป็นผู้นำ การกล้าแสดงออก โดยเหล่าครูและวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถ เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ในการทำงานในวงการบันเทิง โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถและสามารถนำความรู้ที่ได้รับต่อยอดไปเป็นอาชีพหลัก หรืออาชีพเสริมได้ โดยทาง PYPH จะเปิดโอกาสในการก้าวเข้าสู่วงการบันเทิง และส่งเสริมพัฒนาให้เติบโตบนเส้นทางบันเทิงได้อย่างแท้จริง

รุ่นใหญ่ \"เขตต์ ฐานทัพ\" ผลักดันวงการบันเทิง หวังคนรุ่นใหม่ ต่อยอดอาชีพ

ทั้งนี้ จัดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง คุณอภิชา อินสุวรรณ อธิการบดี มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ และ คุณเขตต์ ฐานทัพ ผู้บริหาร บริษัท กองทัพ โปรดักชั่น จำกัด โดยมี คุณสเปญ จริงเข้าใจ 
นายกสภามหาวิทยาลัยพายัพ, ดร.อรรถเวทย์ พฤกษ์สถาพร อธิการบดี วิทยาลัยดุสิตธานี และ คุณแนท ทักษญา ผู้บริหารบริษัท กองทัพโปรดักชั่น จำกัด  เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในเซ็นสัญญาครั้งนี้เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 วิทยาลัยดุสิตธานี

รุ่นใหญ่ \"เขตต์ ฐานทัพ\" ผลักดันวงการบันเทิง หวังคนรุ่นใหม่ ต่อยอดอาชีพ

รุ่นใหญ่ \"เขตต์ ฐานทัพ\" ผลักดันวงการบันเทิง หวังคนรุ่นใหม่ ต่อยอดอาชีพ

ดูข่าวต้นฉบับ

ที่มา : https://www.komchadluek.net/entertainment/thai-entertainment/576408
ขอขอบคุณ : https://www.komchadluek.net/entertainment/thai-entertainment/576408