โรงหนัง House สามย่าน เพิ่มมาตรการความสะอาด

โรงหนัง House สามย่าน เพิ่มมาตรการความสะอาด “สุดเข้ม” ผู้ชมต้องปลอดภัยจากไวรัส

              ทีมบันเทิง คมชัดลึก – ในสถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวั งการติดต่อของไวรัสโควิด-19  “โรงภาพยนตร์ House สามย่าน” ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจได้เพิ่ มมาตรการเพื่อรักษาความปลอดภั ยอย่างเข้มงวด เพื่อให้คอหนังที่ออกจากบ้านมาช มภาพยนตร์ได้รับความอุ่นใจว่ าจะสามารถลดโอกาสเสี่ยงได้

โดยมาตรการคร่าวๆ มีดังต่อไปนี้

–               ให้พนักงานทุกคนของโรงภาพยนตร์ รักษาความสะอาดอย่างสม่ำ เสมอรวมทั้งสวมหน้ากากอนามั ยตลอด เวลาระหว่างปฏิบัติงาน

–               บริการเจลแอลกอฮอล์ ทำความสะอาดฟรี ตรงจุดจำหน่ายตั๋วและข้างลิฟต์

–               ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในโรงภาพยนตร์ เป็นประจำ

–               ทำความสะอาดเบาะที่นั่ งในโรงภาพยนตร์ทุกวัน

–               เว้นที่นั่งในโรง เพื่อให้ผู้ชมมีระยะห่าง ลดโอกาสเสี่ยงติดโรค

–               ขอความกรุณาจากผู้ชมที่ป่วย และเพิ่งกลับจากจุดเสี่ยง ไม่ให้เข้าชมภาพยนตร์ในช่วงนี้          

              ทั้งนี้โรงภาพยนตร์ House ยังทำการอัปเดตสถานการณ์อย่างต่ อเนื่อง จากเพจ www.facebook.com/ housesamyan  เพื่อให้ผู้ชมมั่ นใจอย่างสูงสุดในการเดินทางมาดู หนังคุณภาพที่ House สามย่าน

 

ดูข่าวต้นฉบับ

ที่มา : https://www.komchadluek.net/news/ent/423492
ขอขอบคุณ : https://www.komchadluek.net/news/ent/423492