“บัวขาว บัญชาเมฆ” คว้าปริญญาใบที่ 4


ให้คะแนน


แชร์

“บัวขาว บัญชาเมฆ” คว้าปริญญาใบที่ 4
       เรียกว่าเป็นสุดยอดนักมวยไทยที่แฟนๆ ชื่นขอบมากสำหรับ “บัวขาว บัญชาเมฆ” นอกจากจะเก่งมวยแล้ว ล่าสุดเพจของ “บัวขาว บัญชาเมฆ” แจ้งว่า พี่บัวขาวคว้าปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  
 
อ่านต่อ:“บัวขาว บัญชาเมฆ” สุดภาคภูมิใจกับมวยไทย ใครอยากเอาชื่อ

บัวขาว บัญชาเมฆ

บัวขาว บัญชาเมฆ

       โดย มีการแจ้งขาวว่า ข่าวดีจ้า พี่บัวขาวได้ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารสาธารณะ ภาคพิเศษ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พี่บัวขาว สอบจบครบถ้วนเรียบร้อย ใช้เวลา 4 ปีเต็ม ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการบริหารสาธารณะ ภาคพิเศษ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

บัวขาว บัญชาเมฆ

บัวขาว บัญชาเมฆ

โดยการศึกษาของบัวขาวที่ผ่านมา 
-ปริญญาตรี 
ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ปี2560

-ปริญญาโท (กิตติมศักดิ์)
-ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ปริญญาโท) สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา( วท.ม )มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี2556 

-ปริญาเอก (กิตติมศักดิ์)
-ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ปริญญาเอก) สาขาวิชายุทธศาสตร์ การพัฒนาภูมิภาค (กลุ่มการศึกษาและจัดการภูมิปัญญา) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ปี 2557

บัวขาว บัญชาเมฆ

บัวขาว บัญชาเมฆ

ดูข่าวต้นฉบับ

ที่มา : https://www.daradaily.com/news/124741/read
ขอขอบคุณ : https://www.daradaily.com/news/124741/read