“ณัฐรัตน์ -นริลญา” นักแสดงร่างทรงคว้านักแสดงยอดเยี่ยมจากสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย 


“ณัฐรัตน์ -นริลญา” นักแสดงร่างทรงคว้านักแสดงยอดเยี่ยมจากสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย 

       รางวัลสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย ครั้งที่ 12 ประกาศผู้ได้รับรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยม โดยภาพยนตร์เรื่องร่างทรงคว้ารางวัลนี้ไปครอง 
      ส่วนนักแสดงยอดเยี่ยมได้แก่ “ณัฐรัตน์ นพรัตยาภรณ์” “นริลญา กุลมงคลเพชร”  จากภาพยนตร์เรื่อง ร่างทรง  

อ่านต่อ:“บุพเพสันนิวาส๒” ถอนชิงรางวัลสุพรรณหงส์ “ใบปอ- นนน กร

หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล

 “ณัฐรัตน์ นพรัตยาภรณ์” จากภาพยนตร์เรื่อง One for the Road วันสุดท้าย...ก่อนบายเธอ 

       1.รางวัลเชิดชูเกียรติผู้กำกับผู้มีคุณูปการต่อวงการภาพยนตร์ไทย (Lifetime Achievement Award)

หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล

2.รางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยม

รางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยม
ร่างทรง 
-สร้างโดย : จีดีเอช , โชว์บอกซ์ คอร์ปอเรชัน , นอร์ธเทิร์น ครอส , จอกว้าง ฟิล์ม

-โปรดิวเซอร์ : นา ฮง-จิน , บรรจง ปิสัญธนะกูล

รางวัลรองชนะเลิศภาพยนตร์ยอดเยี่ยม

เอหิปัสสิโก 
-สร้างโดย : บริษัท อันเดอร์ด็อค ฟิล์ม

-โปรดิวเซอร์ : ณฐพล บุญประกอบ.  ดรสะรณ โกวิทวณิชชา , ภัชา ทิพเสนา , ทรงพล จันทรสม

       3.รางวัลผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยม

รางวัลชนะเลิศผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยม

ชื่อผู้กำกับ บรรจง ปิสัญธนะกูล 
จากภาพยนตร์เรื่อง ร่างทรง

ผู้ช่วยผู้กำกับ 
-ผู้ช่วยผู้กำกับ 1 : ศิววุฒิ เสวตานนท์
-ผู้ช่วยผู้กำกับ 2 : ศศิพร จินะกาศ
-ผู้ช่วยผู้กำกับ 3 : กานต์สิรี กูรโสภณ

รางวัลรองชนะเลิศผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยม

ชื่อผู้กำกับ ณฐพล บุญประกอบ
จากภาพยนตร์เรื่อง เอหิปัสสิโก

       4.รางวัลบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม

รางวัลบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม

One for the Road วันสุดท้าย…ก่อนบายเธอ

นัฐวุฒิ พูนพิริยะ , ณฐพล บุญประกอบ , พวงสร้อย อักษรสว่าง

รางวัลรองชนะเลิศบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม

ร่างทรง 

บรรจง ปิสัญธนะกูล , ฉันทวิชช์ ธนะเสวี , ศิววุฒิ เสวตานนท์

“นริลญา กุลมงคลเพชร” 

ร่างทรง

        5.รางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยม

รางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยม
 “ณัฐรัตน์ นพรัตยาภรณ์” จากภาพยนตร์เรื่อง One for the Road วันสุดท้าย…ก่อนบายเธอ 

รางวัลรองชนะเลิศนักแสดงนำชายยอดเยี่ยม
อิชณน์กร พึ่งเกียรติรัศมี จากภาพยนตร์เรื่อง 4Kings 

       6.รางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม

รางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม
“นริลญา กุลมงคลเพชร”  จากภาพยนตร์เรื่อง ร่างทรง

รางวัลรองชนะเลิศนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม
วิโอเลต วอเทียร์ จากภาพยนตร์เรื่อง One for the Road วันสุดท้าย…ก่อนบายเธอ 

…………………………………………………

7.รางวัลนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม

รางวัลนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม
ยะสะกะ ไชยสร จากภาพยนตร์เรื่อง ร่างทรง
รางวัลรองชนะเลิศนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม
ภูมิภัทร ถาวรศิริ จากภาพยนตร์เรื่อง อาชญาเกม 

สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย 

สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย 

8.รางวัลนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม

รางวัลนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม
สวนีย์ อุทุมมา จากภาพยนตร์เรื่อง ร่างทรง

รางวัลรองชนะเลิศนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม
สุกัญญา มิเกล จากภาพยนตร์เรื่อง 4Kings 

       9.รางวัลทีมนักแสดงยอดเยี่ยม

รางวัลทีมนักแสดงยอดเยี่ยม
ภาพยนตร์เรื่อง ร่างทรง : นริลญา กุลมงคลเพชร , สวนีย์ อุทุมมา, ศิราณี ญาณกิตติกานต์ , ยะสะกะ ไชยสร , บุญส่ง นาคภู่ , อรุณี วัฒฐานะ , ธนัชพร บุญแสง , ภัคพล ศรีรองเมือง , อัครเดช รัตนะวงค์ , ชัชวัฒน์ แสนเวียน , ยศวัศ สิทธิวงค์ , อานนท์ โล่ศิริปัญญา , กลางชล เชื้อขำ , ปูน มิตรภักดี , ประพฤติธรรม คุ้มชาติ , เม็ด สุขบัว 

รางวัลรองชนะเลิศทีมนักแสดงยอดเยี่ยม
ภาพยนตร์เรื่อง One for the Road วันสุดท้าย ….ก่อนบายเธอ :  ธนภพ ลีรัตนขจร , ณัฐรัตน์ นพรัตยาภรณ์ , พลอย หอวัง , ศิรพันธ์ วัฒนจินดา , วิโอเลต วอเทียร์ , ชุติมณฑน์ จึงเจริญสุขยิ่ง , ธเนศ วรากุลนุเคราะห์ , รฐา โพธิ์งาม, ภูมิภัทร ถาวรศิริ

        10. รางวัลลำดับภาพยอดเยี่ยม
รางวัลลำดับภาพยอดเยี่ยม
ณฐพล บุญประกอบ จากภาพยนตร์เรื่อง เอหิปัสสิโก 
รางวัลรองชนะเลิศลำดับภาพยอดเยี่ยม
ธรรมรัตน์ สุเมธศุภโชค จากภาพยนตร์เรื่อง ร่างทรง 

…………………………………………………

11.รางวัลถ่ายภาพยอดเยี่ยม

รางวัลถ่ายภาพยอดเยี่ยม
ภาเกล้า จิระอังกูรกุล , บุณยนุช ไกรทอง , ณัฐดนัย นาคสุวรรณ จากภาพยนตร์เรื่อง One for the Road วันสุดท้าย…ก่อนบายเธอ 
 รางวัลรองชนะเลิศถ่ายภาพยอดเยี่ยม
นฤพล โชคคณาพิทักษ์ จากภาพยนตร์เรื่อง ร่างทรง

        12. รางวัลดนตรีประกอบยอดเยี่ยม

รางวัลดนตรีประกอบยอดเยี่ยม
ชาติชาย พงษ์ประภาพันธ์ จากภาพยนตร์เรื่อง ร่างทรง

รางวัลรองชนะเลิศดนตรีประกอบยอดเยี่ยม
หัวลำโพงริดดิม ,วิชญ วัฒนศัพท์ จากภาพยนตร์เรื่อง One for the Road วันสุดท้าย…ก่อนบายเธอ

……………………………………………..

13.รางวัลนักทำหนังรุ่นใหม่น่าจับตา

โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
ภาพยนตร์สั้นเรื่อง The Dude เพื่อนกู๊ด

รางวัลชนะเลิศจากการประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-6
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก 2022

……………………………………………..

14.รางวัลเชิดชูเกียรติ บุคคลหรือหน่วยงานที่มีคุณูปการต่อวงการภาพยนตร์ไทย

เทศกาลภาพยนตร์สั้น Thai Short Film and Video Festival
โดย มูลนิธิหนังไทย และหอภาพยนตร์

ดูข่าวต้นฉบับ

ที่มา : https://www.daradaily.com/news/125653/read
ขอขอบคุณ : https://www.daradaily.com/news/125653/read